XXVII Concurs del Cartell Anunciador de la Cavalcada de Reis Mags de Mutxamel 2024

Concursos
Compartir

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 5 d’octubre de 2023, ha aprovat la convocatòria del XXVII Concurs del Cartell Anunciador de la Cavalcada de Reis Mags de Mutxamel 2024.

PARTICIPANTS


Podran participar en el concurs l’alumnat escolaritzat fins a 4t d’Educació de Primària de qualsevol centre educatiu de Mutxamel.


El cartell es podrà presentar tant de manera individual com col·lectiva.

MANERA DE PRESENTACIÓ I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

El cartell haurà de ser inèdit i original. Es presentarà en posició vertical i les seues proporcions seran grandària cartolina (50 cm x 65 cm).


Els treballs confeccionats per ordinador podran acompanyar-se d’un CD, especificant format del disseny, forma de compressió i incloent els fitxers de fonts i imatges necessaris.

RETOLACIÓ


L’obra contindrà com a text obligatori la següent llegenda:


CAVALCADA DE REIS MAGS DE
MUTXAMEL
5 de gener de 2024
18:00h

PREMIS


Els premis consistiran:


Guanyador/a del cartell anunciador: un taló de 250 € canviable per material escolar en qualsevol papereria de la localitat i un diploma acreditatiu de la distinció obtinguda.

1a Menció especial: un taló de 85 € canviable per material escolar en qualsevol papereria de la localitat i un diploma acreditatiu de la distinció obtinguda.

2a Menció especial: un taló de 65 € canviable per material escolar en qualsevol papereria de la localitat i un diploma acreditatiu de la distinció obtinguda.

PRESENTACIÓ


El termini de presentació serà del 2 al 17 de novembre i la publicitat es realitzarà mitjançant distribució de les bases en els col·legis del municipi i en la web municipal.

Els treballs es presentaran en la:
CASA DE LA CULTURA
Per al Concurs de la “CAVALCADA DE REIS
MAGS DE MUTXAMEL”
C/ Ramón y Cajal, s/n
03110 Mutxamel


El termini màxim improrrogable de presentació serà el 17 de novembre de 2023. L’horari de lliurament dels cartells serà de 9 a 14 i de 17.00 a 22.00 hores de dilluns a divendres. La presentació en altres horaris suposarà la desqualificació.

Bases cartell anunciador (pdf)