XXIV Concurs del Cartell Anunciador de la Cavalcada de Reis Mags de 2020

Compartir

PARTICIPANTS: Podran participar en el concurs totes les alumnes i tots els alumnes que hi estiguen interessats, escolaritzats fins a 4t d’Educació de Primària de qualsevol centre educatiu. Per a poder participar en el concurs cal que estiguen empadronats en el municipi de Mutxamel a 1 de setembre de 2019.
El cartell es podrà presentar tant de forma individual com col·lectiva.

PRESENTACIÓ: El termini de presentació serà del 4 al 29 de novembre i la publicitat es realitzarà mitjançant distribució de les bases en els col·legis del municipi i en la web municipal.
Els treballs es presentaran en la: CASA DE LA CULTURA, Per al Concurs de Cartells de la Cavalcada, C/ Ramón y Cajal, s/n, 03110 Mutxamel. L’horari de lliurament dels cartells serà de 9 a 14 i de 17.00 a 22.00 hores de dilluns a divendres. El termini màxim improrrogable de presentació serà el 29 de novembre de 2019.

PREMIS: Els premis consistiran:

 Guanyador/a del cartell anunciador: un taló de 200€ canviable per material escolar en qualsevol papereria de la localitat i un diploma acreditatiu de la distinció obtinguda.
 1a Menció especial: un taló de 60€ canviable per material escolar en qualsevol papereria de la localitat i un diploma acreditatiu de la distinció obtinguda.
 2a Menció especial: un taló de 40€ canviable per material escolar en qualsevol papereria de la localitat i un diploma acreditatiu de la distinció obtinguda.

Bases (pdf)

Acta del XXIV Concurs Anunciador de la Cavalcada De Reis Mags 2020 (pdf)