XIV Mostra de Empreses i Mercat Renaixentista

Muestra de Empresas y mercado Renacentista
Compartir

Programa Mostra d’Empreses (pdf)
Programa Mercat Renaixentista (pdf)

INFORMACIÓ MOSTRA EMPRESES
La finalitat de la mostra d’empreses és oferir un entorn de dinamització empresarial perquè tots aquells empresaris i/o professionals que participen puguen donar a conéixer al públic assistent els serveis o productes que poden trobar en la seua empresa. Com també emprenedors i emprenedores amb un projecte d’empresa poden donar-lo a conéixer.

lhora, la participació en la mostra proporciona un punt de contacte entre qui participa/expositor i el/la client potencial. Per això esta iniciativa presenta una bona oportunitat per a la promoció de les empreses i captació de potencials clients i distribuïdors, així com per a millorar la imatge comercial de la seua empresa.
Este esdeveniment oferix també un punt de trobada per a possibles negociacions comercials i permet l’acostament de l’empresa als veïns de les urbanitzacions i partides. Així com, als visitants procedents d’altres localitats.
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Durant el desenvolupament de la Mostra d’Empreses es realitzarà un Mercat Renaixentista als carrers al voltant de l’església del Salvador. En la zona de la Mostra d’Empreses es realitzaran activitats complementàries,  com tallers d’animació infantil, balls, cercaviles, desfilades… La majoria d’estes activitats són realitzades per part dels participants de la XIV Mostra, que en realitzar-les promocionen la seua activitat. Estes activitats s’indiquen en el model normalitzat de sol·licitud de participació i formaran part del programa d’activitats de la Mostra.
PARTICIPANTS
Poden participar a la XIV Mostra d’empreses:
1.            Empreses i autònoms. Els qui realitzen una activitat econòmica professional, empresarial, artística o agrícola, legalment constituïdes, amb independència de la forma jurídica que adopten, i que hagen iniciat la seua activitat productiva en el municipi de Mutxamel.
S’entendrà que una empresa/autònom ha iniciat la seua activitat productiva quan cause alta en el Cens d’Obligats Tributaris (model 036 o 037). Que s’ha d’acreditar en el moment de formalitzar la sol·licitud de participació en la XIV Mostra d’Empreses, tret que autoritze a l’Ajuntament de Mutxamel que recapte de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària el certificat de l’alta en el Cens d’Obligats tributaris.
2.            Emprenedors
S’entén per emprenedor aquelles persones físiques, que es troben realitzant tràmits previs per a poder desenvolupar una activitat econòmica, bé com a treballador autònom o a través de qualsevol forma mercantil admesa en dret. Que ha d’acreditar en el moment de formalitzar la sol·licitud de participació o bé presentar declaració responsable.
3.     Associacions locals
4.      Entitats públiques o privades que col·laboren en la realització d’aquesta, bé mitjançant patrocinis o altres formes de col·laboració.
LLOC, DATA I HORARI DE LA XIV MOSTRA D’EMPRESES
Lloc: La mostra es realitzarà en el nucli urbà de Mutxamel, en les zones següents:
•           Plaça Nova: Tram N-340 a l’altura de la Plaça Nova.
•           Músic Rafael R. Albert fins a l’encreuament amb el carrer Novelda.
•           Felipe Antón: Tram N-340 fins a l’encreuament de C/ de la Pau.
Data: Dissabte 30 de novembre i diumenge 1 de desembre de 2019.
Horari: De 10:30h a 14.30 h i de 17.00 h a 22:00h, avançant el tancament durant el diumenge a les 21:00h
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ EN LA XIV MOSTRA D’EMPRESES
Qui desitge participar ha de presentar el model normalitzat de sol·licitud de participació en el Registre General d’entrada de l’Ajuntament de Mutxamel i aportar la documentació que s’hi indica.
El termini comença el 14 d’octubre i acaba el 8 de novembre de 2019.
Les empreses, autònoms i emprenedors han de dirigir-se, abans de presentar la sol·licitud a la Regidoria de Promoció i Desenvolupament Econòmic, Agència de Desenvolupament Local.
* Les Associacions locals que hi participen han de dirigir-se, abans de presentar la sol·licitud a la Regidoria de Participació Ciutadana.
* Els agricultors locals han de dirigir-se, abans de presentar la sol·licitud a la Regidoria d’Agricultura.
Les sol·licituds presentades amb posterioritat a eixa data, seran admeses únicament si hi queden espais lliures.

Sol·licitud de participació (pdf)