XIV edició del Concurs d’Interpretació Musical «Rafael Rodríguez Albert»

Es publica el LLISTAT D’OBRES OBLIGADES per al XIV CONCURS D’INTERPRETACIÓ que celebra el Conservatori de Mutxamel. És un concurs per a aquells alumnes que estiguen matriculats en el Conservatori de Mutxamel, en qualsevol especialitat i hagen obtingut una qualificació mínima de 8 en la primera avaluació. La inscripció al CONCURS ha de presentar-se en les oficines de l’OMAC en horari de matins. No té cap cost. El termini per a la presentació d’inscripcions serà del 20 al 29 de Gener de 2020.

Certificat d’aprovació convocatòria (pdf)
Obres obligades (pdf)

Participants seleccionats per a la FASE FINAL de la XIV edició del CONCURS D’INTERPRETACIÓ “Rafael Rodríguez Albert” de Mutxamel.
Seleccionats fase final (pdf)