XII edició del Concurs d’Interpretació Musical “Rafael Rodríguez Albert”

Es publiquen les BASES del XII PREMI D’INTERPRETACIÓ MUSICAL del Conservatori de Música 2018
Document (pdf)

Es publica la relació d’obres obligades per a la XII edició del Concurs d’Interpretació Conservatori de Música Municipal “Rafael Rodríguez Albert” 2018
Document (pdf)

Es publica el llistat provisional d’admesos a la XII edició del Concurs d’Interpretació Conservatori de Música Municipal “Rafael Rodríguez Albert” 2018
Document (pdf)

Es publica el llistat definitiu d’admesos a la XII edició del Concurs d’Interpretació Conservatori de Música Municipal “Rafael Rodríguez Albert” 2018
Document (pdf)

Es publica la configuració del TRIBUNAL per la XII edició del Concurs d’Interpretació Conservatori de Música Municipal “Rafael Rodríguez Albert” 2018
Document (pdf)

Es publiquen els RESULTATS DE LA FASE ELIMINATÒRIA del XII edició del Concurs d’Interpretació Conservatori de Música Municipal “Rafael Rodríguez Albert” 2018
Document (pdf)