VIII concurs per a la selecció del Cartell Anunciador de la festa del Ravalet 2022

Concursos
Compartir

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 13 d’abril de 2022, ha aprovat convocatòria del VIII concurs per a la selecció del Cartell Anunciador de la festa del Ravalet 2022.

Bases (pdf)

Butlletí d’inscripció (pdf)

Fitxa de tercers (pdf)

Després de la publicació de l’edicte de la convocatòria en el BOP (núm. 85 de data 05/05/2022)  el termini de presentació de les obres serà del 6 de maig i finalitzarà el 10 de juny de 2022. 

Acta del jurat (pdf)

Per Resolució d’Alcaldia núm 1110/2022 de data 7/07/2022 s’ha resolt el VIII Concurs del Cartell anunciador de les festes del Ravalet 2022.

Resolució d’Alcaldía (pdf)