VI Concurs del Cartell Anunciador de la Festa del Ravalet 2019

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 11 de març de 2019, ha aprovat les Bases i convocatòria del VI concurs per a la selecció del Cartell Anunciador de la festa del Ravalet 2019.

El termini de presentació de les obres: Del 29 de març al 31 de maig de 2019.

Els treballs es presentaran o bé s’enviaran certificats a : CASA CULTURA MUTXAMEL, C/ Ramón y Cajal, s/n -03110 Mutxamel

L’horari de lliurament dels cartells serà de 9.00 a 14.00 hores i de 17.00 a 22.00 de dilluns a divendres, amb el que es disposa en el calendari oficial aprovat per la Corporació Municipal.

Bases del cartell (pdf)

Edicte BOP (pdf)

Acta del jurat del cartell de Festes de El Ravalet (pdf)