VI Concurs de Composició de Música Festera de Mutxamel 2023

Concursos
Compartir

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 2 de febrer de 2023, va aprovar la convocatòria del VI Concurs de Composició de Música Festera de Mutxamel 2023, en aquesta edició serà una marxa mora.

Premis

S’estableixen tres premis:

Obra guanyadora: un premi de 2000.- €, que no podrà ser compartit i estarà subjecte a la retenció que establisca la normativa fiscal aplicable.

1r esment especial: un premi de 250.- €, que no podrà ser compartit i estarà subjecte a la retenció que establisca la normativa fiscal aplicable.

2n esment especial: un premi de 250.- €, que no podrà ser compartit i estarà subjecte a la retenció que establisca la normativa fiscal aplicable.

Forma, termini i lloc per a la presentació de la sol·licitud

La inscripció (que ha d’anar fora del sobre tancat) per a participar en la convocatòria haurà de dirigir-se a la Casa de Cultura de l’Ajuntament de Mutxamel, situada en la C/ Passeig de la Festa s/n de dilluns a divendres de 09:00h a 14:00h i de 17:00h a 22:00h, 03110- Mutxamel, Alacant o en la forma i llocs indicats en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


El termini d’admissió d’originals finalitzarà el dia 26 de maig de 2023.


Per a facilitar la inscripció al Concurs es publicarà la convocatòria juntament amb el model d’inscripció i la fitxa d’alta a tercers en la web de l’ajuntament.

Convocatòria (pdf)

Butlletí d’inscripció (pdf)

Fitxa Tercers (pdf)