Versió preliminar i estudi ambiental territorial estratègic de la MODIFICACIÓ PUNTUAL Núm. 37 NN.SS I EL PRIM DE RIO PARK

Actas
Compartir

Acord plenari 22.12.22 Participació pública i consultes Modif.37 NNSS i PRIM Rio Park

A causa de problemes amb descàrrega dels plans en dwg, s’ha d’usar un client ftp (per exemple Filezilla) per a la descàrrega de la documentació amb la següent configuració:

Servidor: www.consultas.mutxamel.org

usuari: sel3888

contrasenya: VPM9173vpm

exemple de configuració en client ftp: Filezilla:

Documentació