PLE – SESSIONS 2023

Pot realitzar preguntes per al Ple en la següent adreça: alcaldia@mutxamel.org Pot seguir en directe la sessió plenària en el canal youtube de l’Ajuntament: https://www.youtube.com/user/AytoMutxamel/live GENER 26/01/2023 Convocatòria i ordre del dia Acta Vídeo Sessió

» Llegir més

Comissions Informatives

Se celebraran amb caràcter ordinari, els dimecres de la setmana precedent a aquella en què se celebre sessió ordinària del Ple. 1. COMISSIÓ DE L’ÀREA D’ALCALDIA President Nat: Alcaldia-Presidència President: D. JOSÉ ANTONIO BERMEJO CASTELLÓ

» Llegir més

PLE – SESSIONS 2022

Pot realitzar preguntes per al Ple en la següent adreça: alcaldia@mutxamel.org Pot seguir en directe la sessió plenària en el canal youtube de l’Ajuntament: https://www.youtube.com/user/AytoMutxamel/live GENER 27/01/2022 Convocatòria i ordre del dia Acta Vídeo Sessió

» Llegir més

Ple 22/12/2021

Actas

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el ROM, a la vista de la relació d’expedients conclusos que

» Llegir més

Ple Extraordinari 17/12/2021

Actas

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA  D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es convoca als components de l’Ajuntament Ple, per a celebrar sessió

» Llegir més

Ple 25/11/2021

Actas

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el ROM, a la vista de la relació d’expedients conclusos que

» Llegir més

Ple 28/10/2021

Actas

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el ROM, a la vista de la relació d’expedients conclusos que

» Llegir més

Ple 30/09/2021

Actas

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el ROM, a la vista de la relació d’expedients conclusos que

» Llegir més

Ple 29/07/2021

Actas

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA D’acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el ROM, a la vista de la relació d’expedients conclusos que

» Llegir més
1 2 3 8