Liquidació pressupost

imagen ajudes

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021   Liquidació Resumen per Capítols   Liquidació Pressupost d’Ingressos   Liquidació Pressupost de Gastos   Resultad pressupuestari   Remanent de Tresoreria   Informe d’Intervenció   Decret d’Aprobació   Certificat Acord Ple LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2020   Liquidació

» Llegir més

Pressupost 2022

icono presupuesto

Aprovat en sessió del Ple del 17 de desembre de 2021. Publicació inicial en el BOP del dia 20 de desembre de 2021. En exposició pública fins al 11 de gener de 2022. Publicat definitivament

» Llegir més

Compte general

imagen ajudes

2020    Balanç   Compte de Resultats   Liquidació de l´exercici   Resultat pressupostari   Memòria   Romanent de Tresoreria   Expedient Administratiu 2019    Balanç   Compte de Resultats   Liquidació de l´exercici   Resultat pressupostari   Memòria   Romanent de Tresoreria   Expedient Administratiu  2018    Balanç   Compte

» Llegir més

Pressupost 2021

icono presupuesto

Aprovat en sessió del Ple del 16 de desembre de 2020. Publicació inicial en el BOP del dia 18 de desembre de 2020. En exposició pública fins al 13 de gener de 2021. Publicat definitivament

» Llegir més

Pressupost 2020

Pressupost

   Aprovat en sessió del Ple del 20 de desembre de 2019.  Publicació inicial en el BOP del dia 26 de desembre de 2019.  En exposició pública fins al 20 de gener de 2020.  Publicat

» Llegir més
1 2