L’Ajuntament de Mutxamel rep una subvenció de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant del 6,75% de les despeses originades per l’enllumenat ornamental de carrers i places durant la campanya de Nadal 2021 -Reis 2022

CSP

Després que el mes d’abril passat l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant publicara la convocatòria d’ajudes per a la concessió de subvencions a Ajuntaments, organisme autònoms dependents i entitats locals menors de la província d’Alacant per a

» Llegir més
1 2 3 14