L’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL PERCEP 12.442,30 € DE SUBVENCION DE LA CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL PER A DONAR SUPORT A INVERSIONS DE MILLORA I EQUIPAMENT REALITZADES EN EL NOU MERCAT MUNICIPAL

CSP

L’Ajuntament de Mutxamel en una acció de renovació del mercat municipal de proveïments, va decidir rehabilitar l’edifici confrontant a aquest i transformar-lo en un nou mercat municipal, a fi d’adaptar-ho a un format comercial competitiu.

» Llegir més
1 2 3 15