EMCORP 2021

CSP

[publicat 04/06/2021] Procés selectiu actes baremació EMCORP 2021: TREBALLADOR SOCIAL Document (pdf) AUXILIAR ADMINISTRATIU Document (pdf) OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA Document (pdf) Acta de selecció treballadora social Document (pdf) [publicat 04/10/2021]

» Llegir més

L’AJUNTAMENT DE MUTXAMEL PERCEP UNA SUBVENCIÓ DE L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT DEL 39,57% DE LES DESPESES ORIGINADES PER LA IL·LUMINACIÓ ORNAMENTAL DE CARRERS I PLACES DURANT LA CAMPANYA DE NADAL 2020 -REIS 2021

CSP

09/08/2021 Després de la publicació el mes de març passat de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant de la Convocatòria d’ajudes per a la concessió de subvencions a Ajuntaments, organisme autònoms dependents i entitats locals menors de

» Llegir més
1 2 3 11