Teatre – Beca y Eva dicen que se quieren

Estrena de l’obra per als IES de Mutxamel.
Dijous 16 de maig 2019; a la Casa de Cultura de Mutxamel
11:40h