Taller Ocupació: “Mutxamel Forma i ocupa IV”

CSP
Compartir

Tramitar des de la seu de l’Ajuntament de Mutxamel del 19 al 23 de setembre de 2022

ACTA 4: LLISTAT PROVISIONAL BAREMACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I AUXILIAR ADMINISTRATIU

ACTA 5: LLISTAT DEFINITIU DEL PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I AUXILIAR ADMINISTRATIU. RESPOSTA A les AL·LEGACIONS PRESENTADES I CONVOCATÒRIA A ENTREVISTA.

ACTA 6. ACTA CONTINUÏTAT DE L’ACTA 5. LLISTAT DEFINITIU I RESPOSTA AL·LEGACIONS Als LLOCS DE DIRECTOR, DOCENT I AUXILIAR ADMINISTRATIU

ACTA 7: LLISTAT PROVISIONAL FASE ENTREVISTA DEL PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I AUXILIAR ADMINISTRATIU.

ACTA 8: RESULTATS DEFINITIUS SELECCIÓ PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I AUXILIAR ADMINISTRATIU


DOCUMENTACIÓ PER A PRESENTAR CANDIDATURA Als LLOCS D’ALUMNE/TREBALLADOR DE L’ESPECIALITAT JARDINERIA I OBRA DE PALETA

BASES GENERALS SELECCIÓ ALUMNES

Instància general JARDINERIA

Instància general obra de paleta

Declaració responsable baixa qualificació d’alumnes obra de paleta

ACTA 9: CONVOCATÒRIA ENTREVISTES ALUMNES

ACTA 10. RESULTATS PROVISIONALS ENTREVISTES ALUMNES

ACTA 11: RESULTATS SELECCIÓ POSAT DEL DOCENT PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

ACTA 12: SELECCIÓ DEFINITIVA ALUMNES TREBALLADORS DE LA ESPECIALITAT OBRA DE PALETA

ACTA 13: SELECCIÓ DEFINITIVA ALUMNES TREBALLADORS DE LA *ESPECIALIADAD JARDINERIA.