TALLER OCUPACIÓ: “MUTXAMEL FORMA I OCUPA III”

Bases generals per a la selecció de l’alumno/a treaballador/a participant en proyectes de t.e 2021: Mutxamel Forma i Ocupa III (pdf)

Bases generals per a la selecció de personal directiu, docent i auxiliar administratiu (pdf)

ACTA Nº1: ACTA DE CONSTITUCIÓ (pdf)

ACTA Nº2: Aprobació i publicació Bases Generals (pdf)

ANEXO I Places Alumne/Treballador (pdf)

ANEXO I: Relació Llocs de Treball Taller Ocupació

ANEXO II Sol·licitud (pdf)

ANEXO III: Currículum Vitae (pdf)

Calendari Personal Directiu, Docent y Auxiliar Administratiu (pdf)

Calendari Alumne Treballador (pdf)