TALLER OCUPACIÓ: MUTXAMEL FORMA I OCUPA II

Imagen CSP

[Publicat 29/10/2021]

Acta nº8 Renúncia Director, Auxiliar i Docent de Básic (pdf)


[Publicat 23/11/2020]

Bases generals per a la selecció de l’alumno/a trabajador/a participant en projectes de t.e 2020: Mutxamel Forma i Ocupa II (pdf)

Bases generals per a la selecció del personal directiu, docent i auxiliar administratiu (pdf)

ACTA Nº1: ACTA DE CONSTITUCIÓ (pdf)

Calendari orientatiu d’actuacions (pdf)


[Publicat 24/11/2020]

ANNEX II SOL·LICITUD (pdf)

ANNEX III: CURRICULUM VITAE

Tota la documentació relacionada amb el taller d’ocupació s’ha de presentar per seu electrònica de la web de l’Ajuntament de Mutxamel

[Publicat 10/12/2020]

2 Acta: Llistat provisional del personal directiu, docent i auxilair administratiu (pdf)


[Publicat 17/12/2020]

3 Acta: Resultats baremació provisional de l’alumno-trabajador de les especialitats d’obra i jardineria (pdf)

4 Acta: Llistat baremació personal directiu, docent i auxiliar administratiu (pdf)

[Publicado 23/12/2020]

ACTA 5 LLISTAT DEFINITIU ALUMNES DE LES ESPECIALITAS JARDINERIA I OBRA (pdf)

ACTA 6 DEFINITIVA PROCÉS DE SELECCIÓ PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I AUXILIAR ADMINISTRATIU (pdf)


[PublicaT 29/12/2020]

ACTA 7 LLISTAT DEFINITIU PER Al LLOC DE DIRECTOR/A (pdf)