Taller Ocupació Mutxamel Forma i Ocupa V

csp
Compartir

Procés de selecció del personal directiu, docent i auxiliar administratiu i d’alumnes-treballadors

Acta Constitució

Bases generals de selecció de personal directiu, docent i auxiliar administratiu i alumnat treballador.

Calendari Alumne-treballador.

Calendari Personal directiu, docent i administratiu.

Annex I – Places de l’Alumne-treballador

Annex II – Relació de llocs de treball

Acta n3: Rectificació error percebut en l’Acta n2 en relació al Annex I: Relació de Llocs de Treball del Taller d’Ocupació

Acta n4: Publicació llistats provisionals baremació del personal directivu, docent i auxiliar administratiu

Acta n5: Acta definitiva selecció personal i convocatòria a entrevista

Acta 6: Resultat entrevistes personal directiu, docent i auxiliar administratiu

Acta 8: Resultats definitius selecció personal directiu, docent i auxiliar administratiu

Selecció Alumnat-Treballadors de Jardinería i Obra de paleta

Instancia General Jardinería

Instancia general Obra de paleta

Declaració responsable no abandone de TE

Declaració responsable participació en TE

Declaració responsable baixa cualificació

ACTA 7: Llistat alumnes i data entrevista