Taller Ocupació 2019: Mutxamel Forma i Ocupa 2019

        Llistat Definitiu docents formació en prevenció RRLL i Informàtica (pdf)

        Acta 12 (pdf)

        Acta 11 (pdf)

        Selecció docents prevenció RRLL i Informàtica (pdf)

        Oferta docents formació en prevenció RRLL i Informàtica (pdf)

        Publicació puntuacions d’auxiliar administratiu (pdf) [publicat web 27/12/2019]

        Contestació de reclamacions i llista definitiva del personal directiu docent i auxiliar administratiu (pdf) [publicat web 23/12/2019]

        Nota Informativa (pdf) [publicat web 20/12/2019]

        Acta 6 Llistat Definitiu Alumnes Treballadors (pdf) [publicat web 20/12/2019]

        Acta 5 Llistat Auxiliar Administratiu (pdf) [publicat web 16/12/2019]

        Acta 4 Selecció de personal y alumnat (pdf) [publicat web 13/12/2019 15:40]

        Acta 3 Llistat alumnes provisional [publicat web 16/12/2019] (pdf)

        Nota informativa [publicat web 12/12/2019] (pdf)

[publicat web 26/11/2019]

        Acta nº2 Modificació de les Bases Generals [publicat web 29/11/2019] (pdf)

Acta de constitució del grup de treball mixt per a la selecció del personal i alumnat del taller ocupació (pdf) (pdf)

Calendari del Taller d’ocupació (pdf)

        Bases generals per a la selecció d’alumnes (pdf)

         Bases generals per a la selecció de personal directiu, docent i auxiliar administratiu (pdf)