Subvencions en matèria d’Educació 2019

Compartir

El Ple celebrat el dia 28 de març de 2019 a aprovat la convocatòria i les bases específiques reguladores de subvencions en matèria d’Educació 2019.

En el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant núm. 72 de data 12/04/2019 s’ha publicat l’edicte de la convocatòria i bases específiques reguladores de subvencions en matèria d’educació.
El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes a comptar des de l’endemà al de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.

Bases (pdf)

Sol·licitud (pdf)

Programa Activitats (pdf)

Memòria Activitats (pdf)

Declaració Responsable (pdf)

Sol·licitud de pagament únic o fraccionat (pdf)