Subvencions concedides per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant

CSP

21/08/2017

El dia 16 d’agost de 2017, es va registrar d’entrada la notificació de la concessió per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant de la subvenció concedida a este ajuntament per al programa de Prestacions Econòmiques Individualitzades, per un import de 27.036,00 euros