SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT PER A PRESTACIONS SOCIALS PER SITUACIONS EXTRAORDINÀRIA A CAUSA De LA CRISIS ECONOMICA I ENERGETICA, I PER A L’ACOLLIMENT A REFUGIATS PROCEDENTS D’UCRAÏNA

imagen ayudas
Compartir

En el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, número 61 de data 28 de març de
2023, s’ha publicat la resolució de la convocatòria de subvencions destinades a
Ajuntament, a Entitats d’Àmbit Territorial Inferior al Municipi, i a
Mancomunitats de Serveis Socials de la Província d’Alacant, per a prestacions
socials per situacions extraordinàries, a causa de la crisi econòmica i energètica, i per a
l’acolliment a refugiats procedents d’Ucraïna.
En aquesta resolució es concedeix al *Ajuntament de Mutxamel l’import de 339.068
El que es fa públic sobre la base dels establit en la convocatòria objecte de la present
subvenció.

Bases (pdf)

 

subvenciones