SUBVENCIÓ DE LA CONSELLERIA DE SANITAT PIAC VII INTERVENCIÓ LOCALS ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

imagen ayudas
Compartir

La Conselleria de Sanitat, a través de la Direcció General de Gestió Econòmica, Contractació i Infraestructures, ha concedit a este Ajuntament de Mutxamel una subvenció per a la intervenció arquitectònica en el local de titularitat municipal
situat a la Urbanització Bonalba, amb la finalitat de dedicar l’immoble a Consultori Mèdic d’Atenció Primària, sobre la base del projecte aprovat pel Ple Municipal en data 28 de juliol de 2022, i per un import de 105.055,08 €