Sotmetiment a Informació pública projecte reparcel.lació econòmica i projectes d’obra “Sector Bonalba i Ampliació Bonalba Golf” al costat dels projectes d’obra “Esmena deficiències Col·lector General de Sanejament Sector Bonalba” i”Ampliació Xarxa Aigua Potable Bonalba”

icono anuncis

Publicació en el DOGV (pdf)

Projectes i acord