Sol.licitud Venda no Sedentaria en llocs aïllats

Compartir

1. – La venda no sedentària en llocs aïllats es pot exercir amb ocasió d´esdeveniments populars i altres esdeveniments.
2. – Els venedors que pretenguin exercir la venda no sedentària en llocs aïllats, hauran de presentar una sol · licitud davant l´Ajuntament, amb una antelació mínima d´un mes i mig al dia triat per a la venda, acompanyada, de les dades següents:
– Ubicació proposat.
– Dies de celebració per a la venda i horari.
– Condicions de la paradeta.
– Productes a oferir.

Document (pdf)