Sol.licitud d’ocupació de via pública amb taules i cadires SITUACIÓ CRISI SANITÀRIA COVID-19

Compartir

L’activitat per a la qual se sol·licita l’autorització de taules i cadires és una de les assenyalades en l’Ordre SND/386/2020, de 3 de maig, pel qual es flexibilitzen determinades restriccions socials i es determinen les condicions de desenvolupament de l’activitat de comerç minorista, i de prestacions de serveis, així com, de les activitats d’hosteleria i restauració en els territoris menys afectats per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Hauran d’omplir la següent sol·licitud d’autorització de taules i cadires, i presentar-la per la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Mutxamel amb una instància genèrica.

Sol·licitud (pdf)

Seu Electrònica (per a presentació de la sol·licitud amb la instància genèrica)