S’INICIA PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE PARADES EN EL MERCAT AMBULANT DE MUTXAMEL

19/07/2018

L’Ajuntament de Mutxamel ha iniciat un procediment de concessió d’autoritzacions per a la venda no sedentària en el mercat ambulant dels dimecres. Són 10 les ofertes de parades per a la venda en el mercat ambulant, 3 per a la venda productes d’alimentació i 7 per a la venda d’un altre tipus de productes. Qui estiga interessat pot presentar la sol·licitud, des del 12 de juliol fins al 9 d’agost del 2018, en el Registre General de l’Ajuntament de Mutxamel. El termini de vigència de les autoritzacions que es concedisquen serà de 15 anys

Per a obtindre l’imprés de sol·licitud, veure la documentació que s’ha d’adjuntar, així com conéixer el procediment per a la concessió d’autoritzacions sol·licitades, entreu a www.mutxamel.org

La Junta de Govern Local de data 9 de juliol de 2018, va acordar:

– Iniciar procediment per a la concessió d’autoritzacions de venda no sedentària en el mercat ambulant dels dimecres, per a les parades següents:

A. Parades de Productes d’alimentació:
– DOS parades de 6 m lineals cadascuna (3 mòduls de 2×2 m cadascuna)
– Una parada de 4 m lineals (2 mòduls de 2x2m).
Parades vacants situades al Carrer Mare de Déu del Pilar.

B. Parades per a la venda d’un altre tipus de productes ( no alimentació):
-SIS parades de 6 m lineals cadascuna (3 mòduls de 2×2 m cadascuna)
-UNA parada de 4 m lineals (2 mòduls de 2×2 m).
Parades vacants situades al Carrer Miguel Alcaraz.

C. Parades per a la venda de flors i plantes:
No s’ofereixen mòduls per a la venda de flors i plantes, perquè n’hi ha oferta comercial suficient en el mercat ambulant.
No obstant això, s’acceptarà la presentació de sol·licituds amb la finalitat de generar una llista de suplents, per ordre de puntuació, a fi de cobrir les parades resultants, en cas de renúncies o vacants dels actuals.

Les sol·licituds es presentaran en model normalitzat de sol·licitud amb la documentació indicada, en el Registre General de l’Ajuntament de Mutxamel. Av. Carlos Soler, núm. 64