Servici de manteniment dels programes informàtics: Administració Electrònica, Padró d’Habitants, Eleccions, Registre, Expedients, Acords, Arxiu Electrònic, Gestió Tributària, Recaudació i Sistema d’Informació Georreferenciada

Compartir

Acord d’Adjudicació

Data de formalització del contracte 29 de gener de 2018