SEGIMON VILARASAU EXPOSA A MUTXAMEL

01/02/2018

La inauguració tindrà lloc el 2 de febrer a les 20 hores a la Casa de la Cultura, i es podrà veure fins al 25 de febrer.

Format entre Barcelona i Conca, Segimon Vilarasau és un artista que centra la pràctica pictòrica en l’aspecte narratiu i figuratiu d’una experiència personal, capaç de trobar en la literatura el reflex del que, per a ell, representa aquest llenguatge, és a dir, un acte no exempt d’intencionalitat i a través del qual es fa patent la condició espacial i temporal sobre la base de la qual esdevé la seua pintura.

És per açò que, més que un reflex del que veu, la seua és una obra que remet al significat del que s’alça enfront dels ulls de qui es pregunta per la història de la pintura, la manera en què es materialitza i l’aspecte figuratiu amb el qual s’acobla tant a la seua història personal com, per què no, a la de cadascun de nosaltres.