Pressupost 2023

icono presupuesto

Pressupost 2023 Memòria d’Alcaldía (pdf) Annex d’Inversions (pdf) Pla Anual de Subvencions (pdf) Estat del Deute (pdf) Resum del Pressupost (pdf) Pressupost d’Ingresos (pdf) Resum per Capítols del Pressupost de Gastos (pdf) Resum per Orgànica

» Llegir més

Pressupost 2022

icono presupuesto

Aprovat en sessió del Ple del 17 de desembre de 2021. Publicació inicial en el BOP del dia 20 de desembre de 2021. En exposició pública fins al 11 de gener de 2022. Publicat definitivament

» Llegir més

Pressupost 2021

icono presupuesto

Aprovat en sessió del Ple del 16 de desembre de 2020. Publicació inicial en el BOP del dia 18 de desembre de 2020. En exposició pública fins al 13 de gener de 2021. Publicat definitivament

» Llegir més

Pressupost 2020

Pressupost

   Aprovat en sessió del Ple del 20 de desembre de 2019.  Publicació inicial en el BOP del dia 26 de desembre de 2019.  En exposició pública fins al 20 de gener de 2020.  Publicat

» Llegir més

Pressupost 2017

Pressupost

   Aprovat en sessió del Ple del 23 de desembre de 2016.  Publicació inicial en el BOP del dia 29 de desembre de 2016.  En exposició pública fins al 20 de gener de 2017.  Publicat

» Llegir més

Pressupost 2016

Pressupost

  Aprovat en sessió plenària el 4 de desembre de 2015 Publicació inicial en el Butlletí Oficial de la Província del 9 de desembre de 2015 En exposició pública fins al 28 de desembre de

» Llegir més