Liquidació pressupost

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2019   Liquidació Resumen per Capítols   Liquidació Pressupost d’Ingressos   Liquidació Pressupost de Gastos   Resultat pressupuestari   Romanent de Tresoreria   Informe d’Intervenció   Decret d’Aprobació   Certificat Acord Ple   LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2018   Liquidació

» Llegir més

Compte general

 2017    Balanç   Compte de Resultats   Liquidació de l´exercici   Resultat pressupostari   Memòria   Romanent de Tresoreria   Expedient Administratiu 2016   Balanç   Compte de Resultats   Liquidació de l´exercici   Resultat pressupostari   Memòria   Romanent de Tresoreria   Expedient Administratiu  2015   Balanç   Compte

» Llegir més