Liquidació pressupost

imagen ajudes

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2022   Liquidació Resumen por Capítols   Liquidació Pressupost d’Ingressos   Liquidació Pressupost de Gastos   Resultad pressupuestari   Remanent de Tresoreria   Informe d’Intervenció   Decret d’Aprobació   Certificat Acord Ple LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021   Liquidació

» Llegir més

Compte general

imagen ajudes

2021    Certificat Acord Ple    Balanç   Compte de Resultats   Liquidació de l’exercici   Resultat pressupuestari   Memòria   Remanent de Tresoreria   Expedient Administratiu (Informe Intervenció) 2020    Balanç   Compte de Resultats   Liquidació de l´exercici   Resultat pressupostari   Memòria   Romanent de Tresoreria

» Llegir més