Liquidació pressupost

imagen ajudes

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021   Liquidació Resumen per Capítols   Liquidació Pressupost d’Ingressos   Liquidació Pressupost de Gastos   Resultad pressupuestari   Remanent de Tresoreria   Informe d’Intervenció   Decret d’Aprobació   Certificat Acord Ple LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2020   Liquidació

» Llegir més

Compte general

imagen ajudes

2020    Balanç   Compte de Resultats   Liquidació de l´exercici   Resultat pressupostari   Memòria   Romanent de Tresoreria   Expedient Administratiu 2019    Balanç   Compte de Resultats   Liquidació de l´exercici   Resultat pressupostari   Memòria   Romanent de Tresoreria   Expedient Administratiu  2018    Balanç   Compte

» Llegir més