Bases Subvenció Juventud

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES SUBVENCIONS D’ACTIVITATS D’UTILITAT PÚBLICA I INTERÉS SOCIAL 2023 Estes bases tenen per objecte regular la concessió de subvencions, mitjançant concurrència competitiva, destinades a les entitats sense ànim de lucre o grups estables

» Llegir més
1 2 3