SUBVENCIÓ Plan + Cerca

imagen noticia

L’Excma. Diputació Provincial, ha aprovat la concessió de subvencions nominatives dineràries PLAN + CERCA 2020 a l’Ajuntament de Mutxamel en les línies d’Actuació amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 31.3231.4620200, concedint a l’Ajuntament la quantitat de 230.352,00€

» Llegir més
1 2 3 35