Impresos Activitats

  AMBIENTALS ACA1 Sol·licitud d’informe urbanístic municipal previ a tramitació ACA2 Comunicació d’activitats innòcues ACA3 Declaració Responsable Ambiental ACA4 Sol·licitud de Llicència Ambiental per a activitats contemplades en l’Annex II de la Llei 6-2014 ACA5

» Llegir més

Impresos Obres

OPME1: Obres Menors ordinàries (Declaració Responsable) OPME2: Obres Menors elements publicitaris menors (DR) OPME3: Obres Menors tanques (Llicència) OPME4: Obres Menors connexions (L) OPME4a: connexió elèctrica OPME4b: connexió de telecomunicacions OPME4c: connexió de gas natural

» Llegir més
1 2 3