RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS CAMPANYA DE MÚSICA D’ORQUESTES, ENSEMBLES, DOLÇAINA I TABAL, PLECTRO I PUA I CORALS 2022

CARTEL
Compartir

En el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant número 119 de data 26 de juny de 2022 s’ha publicat la resolució de la convocatòria de subvencions per a la campanya de música d’orquestres, ensembles, dolçaina, plectre i pua i corals per a l’exercici 2022, concedint a l’Ajuntament de Mutxamel una subvenció per import de 3.400,00 euros.

Document (pdf)