RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS CAMPANYA DE MÚSICA D’ORQUESTES, ENSEMBLES, DOLÇAINA I TABAL, PLECTRO I PUA I CORALS 2022

CARTEL

En el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant número 119 de data 26 de juny de 2022 s’ha publicat la resolució de la convocatòria de subvencions per a la campanya de música d’orquestres, ensembles, dolçaina, plectre i pua i corals per a l’exercici 2022, concedint a l’Ajuntament de Mutxamel una subvenció per import de 3.400,00 euros.

Document (pdf)