Repartiment a domicili, de locals que disposen de llicència o declaració de restaurant bar i cafeteries

banner noticia

Exposició que l’activitat de repartiment a domicili que es realitzarà durant la vigència de la situació de crisi sanitària Covid-19, compleix amb totes i cadascuna de les condicions establides en l’Annex III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’activitats en la Comunitat Valenciana com a determinants de la inclusió d’aquesta activitat en el règim d’Activitats Innòcues.

El negoci haurà d’estar tancat al públic i només s’obrirà per a fer el lliurament de la comanda prèvia cita.

El negoci haurà de tancar amb l’antelació suficient per a poder complir amb la restricció horària marcada en el DOGV de 05-01-2021.

Hauran d’emplenar la següent comunicació i presentar-la per la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Mutxamel juntament amb una instància genèrica.

Comunicació (pdf)

Seu Electrònica (para presentación de la comunicación junto con la instancia genérica)