Reglaments

Normativa Municipal
Compartir

En este apartado podrá conocer la relación de Reglamentos del Ajuntament de Mutxamel.

R001Reglament Orgànic Municipal
R002Reglament Especial Protocol, Honors i Distincions
R003Reglament Identidad Visual Corporativa
R004Reglament Policia Local
R005Reglament Protecció Civil
R006Reglament Servei Jurídic Municipal
R007Reglament de funcionament del Servei Coworking
R008Reglament de Personal
R009Reglament normes de constitució i funcionament de las borses de treball
R010Reglament d’ús de instal·lacions esportives
R011Reglament Biblioteca
R012Reglament Arxiu Municipal
R013Reglament Préstec Biblioteca
R014Reglament Participació Ciutadana
R015Reglament normalització lingüística del valencià
R016Reglament Municipal del Servei d’Ajuda a domicili
R017Reglament Funcionament Intern seguretat i salut
R018Reglament Comités sectorials
R019Reglament d’Organització i funcionament del Consell d’Igualdad i dona
R020Reglament funcionament socioculturals
R021Reglament Defensor del Veí
R022Reglament Consell Agrari
R023Reglament Règime interior del Conservatori
R024Reglament per al Registre de Factures
R025 Reglament Organització i funcionament de la comisió EATE
R026Reglament Mercat Municipal
R027Reglament Majors a Casa