Recollida de brossa i neteja viària

Compartir
Este servici s´encarrega d´arreplegar la brossa que tots generem i de netejar els carrers de la nostra ciutat. Es fa un gran esforç dia a dia, però no sempre es nota, i és que els carrers i els parcs són de tots, i no és més net qui més neteja, sinó  qui menys embruta.
Recollida de brossa

Tenim 650 contenidors de brossa repartits pel municipi, que s´arrepleguen 365 nits a l´any, al nucli urbà, i 363 nits a l´any (excepte la nit de Nadal i de Cap d´Any), a les urbanitzacions.

La brossa s´ha de depositar dins dels contenidors en bosses de plàstic tancades, entre les 20 i 23 hores.

Arreplega de trastos

Telefone al 900 100 030 ( gratuït ) per a sol·licitar el servici de retirada d´efectes.

També podrà sol·licitar el servici de retirada d´efectes enviant un correu electrònic a la direcció mutxamel@sav.es indicant el número de telèfon de contacte. Se li cridarà per a coordinar la retirada.

Els dies d´arreplega són els Dilluns i Dijous (no festius).

Arreplega de restes de jardineria i de poda

Telefone al 900 100 030 ( gratuït )  per a sol·licitar la arreplegada.

També podrà sol·licitar el servici enviant un correu electrònic a la direcció mutxamel@sav.es indicant el número de telèfon de contacte. Se li cridarà per a coordinar la retirada.

Els dies d´arreplega són el Dimarts, Dijous i Dissabte(no festius).

                                                                    Arreplega selectiva

Tenim contenidors per a l´arreplega selectiva repartits per tot el municipi, i el material arreplegat es trasllada a les instal·lacions de reciclatge corresponents. Els contenidors es distribuïxen pel nucli urbà i les urbanitzacions més habitades.

Nombre contenidors Residu que es deposita
Paper 42 Paper, cartó, envasos de cartó, periòdics i revistes.
Envasos 38 Envasos de plàstic (botelles, bosses, films), brics, llandes, i safates de poliestiré.
No depositar plàstic que no siga d´envasos
Vidre 102 Envasos de vidrio (no ceràmica ni porcellana)

El criteri usat per al repartiment de contenidors en les urbanitzacions és el nombre d´habitants censats en estes, a fi de maximitzar la quantitat d´envasos arreplegats per contenidor.

Neteja viària

El municipi compta amb molts quilòmetres de vies públiques, places i zones verdes, i el servici de neteja viària s´encarrega de mantindre´ls el més net possible. Per a optimitzar el seu treball es posen a disposició dels ciutadans moltes papereres repartides per tota la ciutat.