Realització d’activitats no professionals de cura i recol.lecció de produccions agrícoles

Compartir

El passat 1 de maig es va publicar l’Ordre del Ministeri de Sanitat per la qual es permet la realització d’activitats no professionals de cura i recol·lecció de produccions agrícoles.

Els aspectes principals d’aquesta ordre són:

– S’autoritza el desplaçament individual per a realitzar activitats en els horts, sempre que es troben en el mateix terme municipal al del domicili, o en un adjacent a aquest.

El requisit de proximitat podrà exceptuar-se en situació de necessitat (cura i alimentació d’animals, i horts d’autoconsum imprescindible per a subsistir)

– El desenvolupament dels treballs es realitzarà de manera individual, llevat que s’acompanye a persones amb discapacitat, menors, majors, o per una altra causa justificada, i pel temps indispensable.

En l’enllaç podran trobar el text complet de l’ordre.

NOTA: En el cas de les parcel·les dels minihuertos de Peñacerrada, en els pròxims dies es donaran instruccions als usuaris sobre les condicions d’accés i mesures de seguretat a adoptar.