QUATRE ALUMNES DEL CAMPUS PRESENTEN ELS SEUS TREBALLS FI DE GRAU EN LA SEU UNIVERSITÀRIA DE MUTXAMEL.

21/03/2018

Raquel Montaner, Martina García, Paloma Dénia i Joana Garcimartín, estudiants del Grau en Enginyeria Industrial i Desenvolupament de Productes, que s’impartix en este Campus d’Alcoi de la UPV, van presentar el matí del divendres 16 els seus TFG a Mutxamel, els quatre relacionats amb l’Aula Riu Sec que gestiona esta localitat i la UPV.
A l’acte, van assistir, el regidor d’educació, Rafael Garcia, i per part del campus, el sotsdirector de Seus Universitàries i responsable de l’Aula Riu Sec, Juan Fco. Picó.

L’Auditori del Centre Social Polivalent “José Bernabeu Alberola”, seu universitària del Campus d’Alcoi de la Universitat Politècnica de València a Mutxamel, va albergat el matí del divendres 16 de març, per primera vegada, la presentació dels Treballs Fi de Grau (TFG) de quatre alumnes del Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes que s’impartix en el campus d’Alcoi de la UPV.

Els treballs presentats estan tots vinculats a l’Aula Riu Sec, signada a l’octubre de 2016 entre l’Ajuntament de Mutxamel i la Universitat Politècnica de València, creada per a, entre altres objectius, recuperar la importància de les infraestructures hidràuliques del municipi alacantí dels segles XVI al XVIII.

Els Treballs Final de Grau

“Disseny d’un sistema d’elements desmuntables per a suport d’exposicions mòbils”
Autora: Raquel Montaner Ivars

Consistix en el disseny d’elements, estructures i suports per a la realització d’una exposició mòbil i itinerant destinada a la divulgació del Patrimoni Hidràulic de Mutxamel.
Este TFG es desenvoluparà a partir de les activitats de l’Aula Riu Sec de la UPV i el seu objectiu és l’adequació dels elements que preparen el suport del material expositiu que pot mostrar-se en altres localitats i entorns fóra del municipi de Mutxamel.
Els elements es podran emmagatzemar i transportar fàcilment de manera eficient per al seu trasllat, muntatge i desmuntatge en entorns molt diversos, per tant es definiran els sistemes d’estes operacions a més del disseny de cadascun dels productes.

 

“Disseny del sistema gràfic per als elements de la divulgació cultural del patrimoni hidràulic de Mutxamel”
Autora: Martina García Cantó

Este Treball de finalització de Grau comprén el disseny d’una marca com a imatge corporativa de l’Aula Riu Sec de Mutxamel, acompanyada d’un manual per al seu ús adequat.
A més, es defineix un sistema gràfic per a facilitar la maquetació de fullets, publicacions, panells expositius, etc. D’esta manera es pretén unificar a través del disseny, tots aquells elements que intervinguen en la divulgació de l’Aula Riu Sec, on es mostrarà la informació extreta de la recerca realitzada pels alumnes dins de l’àmbit de dita aula d’empresa.
La maquetació d’este projecte serà utilitzada com a guia per als altres TFG dels alumnes de l’Aula Riu Sec.

 

“Disseny d’estructures modulars per a l’exposició de continguts visuals i/o interactius”
Autora: Paloma Dénia Grua

El treball consta d’unes estructures modulars que poden suportar elements expositius, ja siguen visuals o interactius. La idea és que en un mateix espai i amb estes mateixes estructures es puguen combinar per a aconseguir canviar la distribució, aconseguint d’esta manera crear diferents ambients depenent del que es vulga exposar. cal destacar que estes estructures han de suportar pesos estimats a l’hora de triar tant el material com la forma així com el disseny estètic d’estes ja que en el cas que siguen vistes no creuen una distorsió visual al visitant.

 

“Disseny d’un sistema expositiu per a l’assut de Sant Joan, Mutxamel”
Autora: Joana Garcimartín Fernández

Este projecte de finalització de grau, es basa en el disseny d’un expositor versàtil i multifuncional. Per a aconseguir estes característiques s’ha projectat una línia d’accessoris específics per al panell que conserva una estètica minimalista i d’acord amb l’Aula Riu Sec, utilitza la imatge corporativa, cuida tots els materials utilitzats i els seus acabats.
Este producte oferix al lloc on s’instal·le, la possibilitat d’utilitzar: expositors verticals i/o horitzontals, estants de diferents grandàries per a poder combinar-los-hi i poder crear un estand personalitzable i adaptable al producte a exposar. Com també diferents suports per a unir aquests accessoris al panell. L’objectiu en l’Assut de Sant Joan és condicionar l’espai amb el conjunt del panell i els seus accessoris, per a poder divulgar el patrimoni hidràulic de Mutxamel i conservar els béns històrics de la zona.

 

El Tribunal ha estat format per Joan Antonio Martínez Cerver, professor del Departament d’Enginyeria Electrònica i sotsdirector Acadèmic, Joaquín Pérez Fuster, professor del Departament d’Enginyeria Gràfica, i per Ernesto Juliá Sanchis, professor Departament de Mecànica dels Medis Continus i Teoria d’Estructures, , tots pertanyents al Campus d’Alcoi de la UPV.