Provisió del lloc de treball de Cap de Serveis Tècnics d’Urbanisme

oposiciones
Compartir

L’Ajuntament de Mutxamel requereix cobrir el lloc de treball de Cap de Serveis Tècnics d’Urbanisme.

Bases [publicat 15/07/2023]

Declaració Responsable [publicat 15/07/2023]

Edicte convocatòria [publicat en tauler d’anuncis de la seu 17/07/2023]

Edicte resultat final provisió definitiva Cap dels Serveis Tècnics d’Urbanisme [publicat en tauler d’anuncis de la seu 16/08/2023]

El termini de presentació d’instàncies per a la convocatòria de Cap de Serveis Técnics d’Urbnisme és de 17/07/2023 al 28/07/2023. 

Accedint a la seu electrònica de Mutxamel en la secció «Tràmits i gestions» en l’apartat «Recursos Humans» en el subapartat «Ocupació – Selecció de Personal» triar el tràmit «PROCESSOS SELECTIUS»