Proves d’accés per a ocupar plaça interina d’Administratiu d’Administració General

icono anuncios
Compartir

Edicto convocatoria y Bases (pdf)

Lista admitidos y excluidos y fecha prueba (pdf)

Edicte resolució reclamacions administratiu i canvi data examen (pdf)

Solucions Exercicis (pdf)

Edicte resultats amb codis (pdf)

Edicte rectificat per error en llista de resultats fase oposició (pdf)

Edicte resultats plaça administratiu amb nom (pdf)

Acompanyen a la instància genèrica, la declaració responsable signada, juntament amb tots els documents acreditatius de mèrits a valorar en la fase de concurs, a través de la seu electrònica

Declaració Responsable (pdf)

Edicte resultat total (pdf)