Proves d’accés-ingrés a ensenyances professionals i ielementals curs 2018-2019 en el Conservatori

 


NOTES DEFINITIVES: [publicat web 13/09/2018]

dilluns, 3 de setembre: Notes Definitives accés a ensenyaments professionals (pdf)

dimarts, 4 de setembre: Notes Definitives ingrés a 2n ensenyaments elementals (pdf)

dimecres, 5 de setembre: Notes Definitives ingrés a 1r ensenyaments elementals (pdf)

 


NOTES PROVISIONALS: Prova d’accés a ensenyaments professionals setembre 2018 [publicat web 06/09/2018]

dilluns, 3 de setembre: Notes Provisionals accés a ensenyaments professionals (pdf)

dimarts, 4 de setembre: Notes Provisionals ingrés a 2n ensenyaments elementals (pdf)

dimecres, 5 de setembre: Notes Provisionals ingrés a 1r ensenyaments elementals (pdf)

 


DATA INICI DE CLASSES CONSERVATORI MUTXAMEL:
Segons calendari marcat per Conselleria en la Resolució del 30 de Maig de 2018 publicada en el DOGV, l’inici de les classes en Conservatoris es realitzarà el DILLUNS 24 DE SETEMBRE de 2018 i finalitzaran el DIMARTS 18 DE JUNY DE 2019.
 


Es publica el nombre de VACANTS PROVISIONALS per especialitats per a les diferents Proves d’Accés o Ingrés que se celebraran Al Setembre de 2018 en el Conservatori de Mutxamel. Actualizat: 4 de setembre.

Vacants provisionals(pdf) [publicat 06/09/2018]

 


Es publica el BAREM CORRECTOR aprovat en Consell ·Escolar en el que es puntua els següents criteris, previs a les proves que se celebraran el 5 de Setembre de 2018 per a ingrés a 1r curs d’Ensenyances Elementals.

Els criteris puntuats són:

– Per edat
– per tindre germans en el centre
– per haver cursat Iniciació en el Conservatori de Mutxamel
– per estar empadronats a Mutxamel.

Per a qualsevol reclamació o esmena d’errors, posen-se en contacte amb nosaltres a través del següents email: conservatorio@mutxamel.org

Barem corrector(pdf) [publicat 23/07/2018]

 


Es publica el LLISTAT DEFINITIU d’admesos a les proves d’accés a Ensenyances Professionals en la convocatòria de Setembre de 2018.

Llistat definitiu d’admesos(pdf) [publicat 23/07/2018]

Es publica el LLISTAT PROVISIONAL d’admesos a les proves d’accés a ENSENYANCES PROFESSIONALS en la convocatòria de Setembre 2018.

LListat provisional admesos (pdf) [publicat 16/07/2018]

S’obri un període de reclamacions de 2 dies hàbils per a esmenar possibles errors.
Posen-se en contacte a través del següent email:
conservatorio@mutxamel.org
 


Es publica el LLISTAT DEFINITIU d’admesos a les PROVES D’INGRESO/ACCESO a ENSENYANCES ELEMENTALS que es realitzaran Al Setembre de 2018 amb esmena d’errors a dia 12 de juliol de 2018.

Llistat definitiu admesos amb esmena d’errors (pdf) [publicat 13/07/2018]

Es publiquen els LLISTATS DEFINITIUS d’admesos a les PROVA D’ACCESO/INGRESO A ENSENYANCES ELEMENTALS per al curs 2018-2019. Convocatòria única Setembre de 2018

Llistat definitiu admesos (pdf) [publicat 26/06/2018]

Es publica el LLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS a les PROVES D’ACCÉS I INGRÉS A ENSENYANCES ELEMENTALS que se celebraran Al Setembre de 2018.

S’obri un termini de dos dies hàbils per a reclamacions i esmenar possibles errors.

Per a això posen-se en contacte amb nosaltres a través del següent email:
conservatorio@mutxamel.org

Llistat provisional admesos (pdf)

 


Es publiquen les NOTES DEFINITIVES de les proves d’accés a PROFESSIONAL celebrades dilluns passat 11 de juny de 2018, amb l’assignació de places en cada especialitat.
Es cridarà per telèfon a cada alumn0 que ha obtingut plaça per a informar-los de la data de MATRICULACIÓ.

Per a qualsevol consulta no dubten a escriure’ns al següent email:
conservatorio@mutxamel.org

Notes definitives (pdf)

 

Després de la realització de la PROVES D’ACCÉS A ENSENYANCES PROFESSIONALS, en la seua Convocatòria de Juny, es publiquen les NOTES PROVISIONALS de les dites proves.

Notes provisionals (pdf)

S’obri un termini de tres dies hàbils per a reclamacions i esmenar possibles errors. Per a això posen-se en contacte amb nosaltres a través del següent email:
conservatorio@mutxamel.org


Es publica les VACANTS PROVISIONALS per a Ensenyances Professionals. Curs 2018-2019.

Vacants provisionals (pdf)

 


Es publica el LLISTAT DEFINITIU d’alumnes admesos a les proves d’accés a ENSENYANCES PROFESSIONALS. Convocatòria de Juny.

Llistat definitiu (pdf)

 

Es recorda que les proves es realitzaran el Dilluns 11 de Juny a les 9:30 hores en la 2a planta del Centre Social Polivalent on està ubicat el Conservatori de Mutxamel.

El dilluns 11 de Juny a les 9:30 hores es passarà llista i es distribuirà als alumnes en els diferents tribunals.

L’orde de les proves serà el següent:

1. INTERPRETACIÓ D’UNA OBRA a triar entre 3 que aportarà cada alumne. Cada alumne ha de proporcionar 2 còpies al tribunal. El tribunal pot demanar a l’alumne que interprete més d’una obra si així ho considera.

2. LLENGUATGE MUSICAL

3. LECTURA A PRIMERA VISTA

Es publica la COMPOSICIÓ dels diferents tribunals per a les proves d’accés a Ensenyances Professionals que tindran lloc Dilluns Que Ve 11 DE JUNY DE 2018 a les 9:30 hores

Document (pdf)

 


Es publiquen les dates corregides d’inscripció i les de realització de les proves d’accés a ensenyances professionals (convocatòria de juny) així com les dates d’inscripció per a les proves d’accés/ingrés a ensenyances elementals per al curs 2018-2019 en el Conservatori de Mutxamel.

Document (pdf)

Ensenyances Elementals:

Prova d’Ingrés a Primer Curs de Ensenyances Elementals (pdf)

Continguts per a accés a curs diferent de 1r d’Ensenyances Elementals (pdf)

Obres orientatives Proves d’accés a Ensenyances Elementals (pdf)

Ensenyances Professionals

Prova d’Accés a Primer Curs d’Ensenyances Professionals (pdf)

Continguts Prova d’Accés a Primer Curs d’Ensenyances Professionals (pdf)

Continguts de llenguatge musical per a l’accés a 2n curs d’Ensenyances Professionals (pdf)

Obres orientatives Proves d’accés a Ensenyances Professionals (pdf)