Proves d’accés a Professional i Elemental curs 2022-2023 Conservatori

Imagen conservatorio

Sol·licitud d’inscripció per a la realització de les proves d’ingrés i accés a primer curs i a cursos diferents de primer dels Ensenyaments Elementals i Professionals de Música.

Sol·licitud [publicat 03/05/2022]

Les reclamacions es presentaran a la Secretaria del Centre per escrit en un termini de 3 dies hàbils i es dirigiran al director. Correu de contacte: conservatorio@mutxamel.org


Ensenyaments Elementals

Queden publicades les DATES per a la INSCRIPCIÓ i REALITZACIÓ de la PROVA D’INGRÉS A 1r de les EEEE, així com l’ACCÉS A CURS DIFERENT (2n, 3r i 4t) de les EEEE. CURS 2022-23.

Dates [publicat 03/05/2022]


Contingut de la prova d’ingrés per a 1r de les Enssenyances Elementals per al curs 2021-2022 [publicat 03/05/2022]


Contingut de la prova d’ingrés per a 2n, 3r, o 4t de les Enssenyances Elementals [publicat 03/05/2022]


Obres orientatives Proves d’Ingrés/Accés a les EEEE [publicat 03/05/2022]


Ensenyaments Professionals

Queden publicades les DATES per a la INSCRIPCIÓ i REALITZACIÓ de la PROVA D’ACCÉS A 1r de les EEPP, així com l’ACCÉS A CURS DIFERENT (2n, 3r, 4t, 5é i 6é) de les EEPP. CURS 2022-23.

Dates [publicat 03/05/2022]


Contingut de la prova d’accés a 1r de les Ensenyances Professionals per al curs 2022-2023 [publicat 03/05/2022]


Contingut de la prova d’accés a 2n, 3r, 4t, 5é i 6é de les Ensenyances Professionals per al curs 2022-2023. [publicat 03/05/2022]


Obras orientativas Pruebas de Acceso a EEPP. Curso 2022-23: