Proves d’accés a Professional i Elemental curs 2020-2021 en el Conservatori

Queden publicades les Instruccions a seguir per a la realització de les Proves d’Accés en la 1a Convocatòria a EEPP. Curs 2020-21

Instruccions a seguir per a la realització de les Proves d’Accés en la 1a Convocatòria a EEPP [publicat 03/07/2020]


Queden publicats els tribunals, data i hora de les Proves d’Accés a EEPP (1a Convocatòria). Les proves es realitzaran a l’Auditori del conservatori i Aules de la 2a planta.

EN ELS PRÒXIMS DIES INFORMAREM DEL PROTOCOL A SEGUIR DURANT EL
DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES.

tribunals, data i hora de les Proves d’Accés a EEPP (1a Convocatòria) [publicat 19/06/2020]


Es publica el llistat definitiu d’admesos a les proves d’accés a Ensenyaments Professionals corresponent a la 1a Convocatòria.

llistat definitiu d’admesos a les proves d’accés a EEPP (1a Convocatòria) [publicat 19/06/2020]


Ampliació termini d’Inscripció a les proves d’ingrés/accés a Ensenyaments Elementals

S’habilita un nou termini d’inscripció per a les proves d’ingrés i d’accés als ensenyaments elementals de Música: de l’1 al 3 de Juliol del 2020.
Les llistes provisionals dels candidats es faran públiques abans del dia 8 de juliol de 2020. es disposaran de tres dies hàbils per a esmenar possibles errors o consultes.
Les llistes definitives es publicaran abans del 14 de Juliol del 2020.

Ampliacions normatives per mesures excepcionals
1. Atés que els diferents estats d’alarma decretats per la pandèmia de la *Covid-19 i les conseqüències descrites, els terminis per a la presentació de sol·licituds d’alumnat menor d’edat ordinària per a cursar els ensenyaments elementals i professionals de Música, que estan establits per norma des de l’1 de febrer al 30 d’abril de l’any natural de realització de les proves, considerant les circumstàncies i en aplicació de la norma bàsica que habilita mesures excepcionals, als i les aspirants que ho necessiten com a requisit per a poder inscriure’s a les proves d’ingrés i accés a ensenyaments elementals de Música, així com a l’accés als ensenyaments professionals de Música, disposaran d’un termini ampliat fins al 3 de juliol de 2020.
La sol·licitud es realitzarà de manera telemàtica a través del lloc web establit: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15948&version=amp


Es publica el llistat provisional d’admesos a les proves d’accés a Ensenyaments Professionals corresponent a la 1a Convocatòria. Les dates per a la realització de les proves serà de l’1 al 10 de Juliol del 2020.

Termini de tres dies hàbils per a possibles consultes i reclamacions.

Llistat provisional d’admesos a les proves d’accés a Ensenyaments Professionals corresponent a la 1a Convocatòria [publicat 15/06/2020][actualitzat 18/06/2020]


Inscripció y realització proves d’Accés a 1r i curs diferent dels Ensenyaments Professionals
Publicació llistats Provisionals: 15 Juny
Publicació llistats definitius: 19 Juny
Procediment a seguir per a la TRAMITACIÓ de la INSCRIPCIÓ a les proves de manera TELEMÀTICA [publicat 08/06/2020]


Es publica les places vacants provisionals per especialitats per al pròxim curs 2020-21.
places vacants [publicat 02/06/2020]


Instruccions per a la INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA. Ruta a seguir:
www.mutxamel.org / Seu electrònica / Tràmits i gestions / Família, educació i serveis socials / Sol·licitud Proves d’accés ensenyaments elementals de música. [Enllaç al tràmit]

Publicació de LLISTAT PROVISIONAL: 22 de Juny.
Publicació de LLISTAT DEFINITIU: 26 de Juny


Queden publicades les DATES per a la INSCRIPCIÓ i REALITZACIÓ de la PROVA D’INGRÉS A 1r de les EEEE, així com l’ACCÉS A CURS DIFERENT (2n, 3r i 4t) de les EEEE. CURS 2020-21.

La tramitació serà per via telemàtica a través de la Web de l’Ajuntament de Mutxamel.

Dates inscripció (pdf) [publicat 14/05/2020]


Queden publicades les DATES per a la INSCRIPCIÓ i REALITZACIÓ de la PROVA D’ACCÉS A 1r de les EEPP, així com l’ACCÉS A CURS DIFERENT (2n, 3r, 4t, 5é i 6é) de les EEPP. CURS 2020-21.

La tramitació serà per via telemàtica a través de la Web de l’Ajuntament de Mutxamel.

Dates inscripció (pdf) [publicat 14/05/2020]


TOTES LES DATES DE LES PROVES D’ACCÉS A LES EEEE I EEPP S’ADAPTARAN EN FUNCIÓ DE LES MESURES QUE L’ADMINISTRACIÓ COMPETENT DECRETE I DESPRÉS DE LA FINALITZACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA


Es publica el contingut de la prova d’ingrés per a 1r Ensenyances Elementals per al curs 2020-2021

Contingut 1r Ensenyances Elementals (pdf) [publicat 31/03/2020]


Es publica el contingut de la prova d’ingrés per a 2n, 3r, o 4t Ensenyances Elementals per al curs 2020-2021

Contingut 2n, 3r, o 4t Ensenyances Elementals (pdf) [publicat 31/03/2020]


Es publica el contingut de la prova d’ingrés per a 1r Ensenyances Professionals per al curs 2020-2021

Contingut 1r Ensenyances Professionals (pdf) [publicat 31/03/2020]


Es publica el contingut de la prova d’ingrés per a 2n, 3r, 4t, 5é i 6é Ensenyances Professionals per al curs 2020-2021

Contingut 2n, 3r, 4t, 5é i 6é Ensenyances Professionals (pdf) [publicat 31/03/2020]


Obres orientatives Proves d’Accés a EEEE. Curso 2020-21:

Obres orientatives Proves d’Accés a EEEE (pdf) [publicat 09/04/2020]


Obres orientatives Proves d’Accés a EEPP. Curs 2020-21:

Clarinet (pdf) [publicat 09/04/2020]
Flauta (pdf) [publicat 09/04/2020]
Guitarra (pdf) [publicat 09/04/2020]
Percussió (pdf) [publicat 09/04/2020]
Piano (pdf) [publicat 09/04/2020]
Saxofon (pdf) [publicat 09/04/2020]
Trombó (pdf) [publicat 09/04/2020]
Trompa (pdf) [publicat 09/04/2020]
Trompeta (pdf) [publicat 09/04/2020]
Viola (pdf) [publicat 09/04/2020]
Violí (pdf) [publicat 09/04/2020]
Violoncel (pdf) [publicat 09/04/2020]