Proves d’accés a Professional i Elemental curs 2019-2020 en el Conservatori

Es publica la relació de dates per a les proves d’accés a GRAU PROFESSIONAL I ELEMENTAL per al curs 2019-2020, així com els períodes d’inscripcions a les diferents proves que tindran lloc en la segona planta del Conservatori de Mutxamel.

S’actualitza el CALENDARI per a la realització de les PROVES

Dates per a les proves d’accés (pdf) [publicat 18/04/2019][actualitzat 03/05/2019]


Es publica l’imprés d’inscripció per a la realització de les proves d’accés a Ensenyances Elementals o Professionals per al curs 19-20.

Imprés d’inscripció (pdf) [publicat 20/05/2019]


Es publica el llistat provisional d’admesos a les proves d’accés a Ensenyances Professionals en la convocatòria que tindrà lloc dilluns que ve 10 de Juny de 2019 a les 9:30 hores en la 2a planta del Centre Social Polivalent, on s’ubica el Conservatori. S’obri un termini de 3 dies hàbils per a reclamacions i esmenar possibles errors. Per a això posen-se en contacte amb nosaltres a través de l’email conservatorio@mutxamel.org”

Llistat provisional(pdf) [publicat 06/06/2019]


Es publica el LLISTAT DEFINITIU D’ADMESOS a les PROVES D’ACCÉS A ENSENYANCES PROFESSIONALS en la convocatòria que tindrà lloc dilluns que ve 10 de Juny a les 9:30 en la 2a planta del Conservatori.

Llistat Definitiu admesos (pdf) [publicat 07/06/2019]


Després de la realització de les proves d’accés a Ensenyances Professionals en la convocatòria de JUNY 2019, es publica les NOTES PROVISIONALS de les mateixes.

Notes provisionals (pdf) [publicat 11/06/2019]

Es publiquen les NOTES DEFINITIVES de les PROVES D’ACCÉS celebrades Dilluns Passat 10 de Juny de 2019 en les dependències del Conservatori. INFORMACIÓ IMPORTANT: Els aspirants que han obtingut plaça podran arreplegar els sobres de matrícula en consergeria (planta baixa) per a formalitzar matrícula de l’1 al 5 de juliol de 2019 en les oficines de l’OMAC. Qualsevol dubte respecte d’això poden posar-se en contacte amb nosaltres a través del següent email: conservatorio@mutxamel.org

Notes definitives (pdf) [publicat 18/06/2019]


Es publica el LLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS a les PROVES D’INGRÉS I ACCÉS a ENSENYANCES ELEMENTALS EN EL CONSERVATORI DE MUTXAMEL, que tindran lloc Al Setembre de 2019. Per a qualsevol consulta o modificació de dades respecte d’això del llistat per favor, posen-se en contacte amb nosaltres a través del següent email: conservatorio@mutxamel.org”

Llistat Provisional admesos proves ingrés i accés a Ensenyances Elementals (pdf) [publicat 26/06/2019]


Es publica el llistat DEFINITIU D’ADMESOS a les PROVES D’INGRÉS A ENSENYANCES ELEMENTALS la convocatòria de les quals és Al Setembre de 2019, amb la correcció d’errors a dia 28 de Juny

Llistat definitiu admesos (pdf) [publicat 01/07/2019]

Correcció d’errors 4 de JULIO de 2019. Es publica el LLISTAT DEFINITIU D’ADMESOS A LES PROVES D’INGRÉS I ACCÉS a Ensenyances Elementals en la convocatòria única de Setembre de 2019.

 Llistat definitiu admesos rectificat (pdf) [publicat 09/07/2019]

Es publica el LLISTAT PROVISIONAL d’alumnes inscrits per a les PROVES D’ACCÉS A ENSENYANCES PROFESSIONALS en la convocatòria de SETEMBRE DE 2019. S’obri un termini de 3 dies hàbils per a reclamacions i esmenar possibles errors. Per a això posen-se en contacte amb nosaltres a través de l’email: conservatorio@mutxamel.org Les proves d’accés a Ensenyances Professionals es realitzaran el dimarts 3 de setembre de 2019 a les 9:30 hores en la 2a planta del Centre Social Polivalent on està ubicat el Conservatori.

         Llistat provisional admesos (pdf) [publicat 31/07/2019]


Es publica el LLISTAT DEFINITIU d’alumnes inscrits per a les PROVES D’ACCÉS A ENSENYANCES PROFESSIONALS en la convocatòria de SETEMBRE DE 2019.

         Llistat definitiu admesos (pdf) [publicat 31/07/2019]


Es publica el nombre de VACANTS PROVISIONALS per a Setembre de 2019 per al nou curs 2019-2020

         Llistat de vacants provisionals (pdf) [publicat 05/08/2019]


Es publica les DATES DE MATRICULACIÓ per a les distintes PROVES D’ACCÉS I INGRÉS dels alumnes que aproven en les Convocatòries de Setembre de 2019.

         Dates matriculació (pdf) [publicat 09/08/2019]