Proves d’accés a Elemental i Professional curs 2023-2024 en el Conservatori

Imagen conservatorio
Compartir

Ensenyaments Elementals

Queden publicades les DATES per a la INSCRIPCIÓ i REALITZACIÓ de la PROVA D’INGRÉS A 1r de  les EEEE, així com l’ACCÉS A CURS DIFERENT (2n, 3r i 4t) de les EEEE. CURS 2023-24.

Dates proves [publicat en web 03/05/2023]

Continguts de les proves:

Continguts de la prova d’ingrés per a 1º Ensenyaments Elementals. Curso 2023-24 [publicat web 20/04/2023]

Continguts de la prova d’accés per a 2n, 3r i 4t Ensenyaments Elementals. Curs 2023-24 [publicat web 20/04/2023]

Proves:

Es publica el llistat provisional d’admesos a les proves d’Ingrés/Accés als ensenyaments Elementals de Música. Curs 2023-24

Les reclamacions es presentaran a la Direcció del Centre per escrit en un termini de 3 dies hàbils i es dirigiran al director. Correu de contacte: conservatorio@mutxamel.org

llistat provisional d’admesos a les proves d’Ingrés/Accés als ensenyaments Elementals [publicat en web 16/06/2023]

Es publica el LLISTAT DEFINITIU d’admesos a les proves d’Ingrés/Accés als Ensenyaments Elementals de Música. Curs 2023-24

Listado definitivo de admitidos a las pruebas de Ingreso/Acceso a las enseñanzas Elementales [publicado en web 22/06/2023]


Baremació proves d’ingrés a les EEEE 2023 [publicat en web 28/07/2023]


Places vacants proves d’ingrés/accés 2023 [publicat en web 28/07/2023]

Queden publicats els TRIBUNALS per a les proves de Ingrés/Accés a les EEEE, que es realitzaran els dies 5 i 6 de setembre del 2023 a les 9,30 hores en el conservatori.

Tribunals [publicat en web 28/07/2023]

Queden publicats els resultats provisionals de les Proves d’Ingrés a 1r de les EEEE, celebrades el passat dia 5 de setembre del 2023.

Les reclamacions es presentaran a la Direcció del Centre per escrit en un termini de 3 dies hàbils i es dirigiran al director. Correu de contacte: conservatorio@mutxamel.org

Resultats provisionals [publicat en web 06/09/2023]

Queden publicades les NOTES PROVISIONALS de les Proves d’Accés a curs diferent de 1r de les EEEE, celebrades el passat dia 6 de setembre del 2023.

Les reclamacions es presentaran a la Direcció del Centre per escrit en un termini de 3 dies hàbils i es dirigiran al director. Correu de contacte: conservatorio@mutxamel.org

Notes provisionals curs diferent de 1 Corda [publicat en web 07/09/2023]

Notes provisionals curs diferent de 1 Vent-Fusta [publicat en web 07/09/2023]

Notes provisionals curs diferent de 1 Piano [publicat en web 07/09/2023]

Queden publicades les NOTES DEFINITIVES de les Proves d’accés a curs diferent de 1r de les EEEE, celebrades el passat dia 6 de setembre del 2023

Notes definitives curs diferent de 1 Corda [publicat en web 12/09/2023]

Notes definitives curs diferent de 1 Vent-Metal [publicat en web 12/09/2023]

Notes definitives curs diferent de 1 Piano [publicat en web 12/09/2023]


Queden publicats els resultats definitius de les Proves d’Ingrés a 1r de les EEEE, celebrades el passat dia 5 de setembre del 2023.

Notas definitives proves ingrés 1r EEEE [publicat en web 13/09/2023]

Ensenyaments Professionals

Queden publicades les DATES per a la INSCRIPCIÓ i REALITZACIÓ de la PROVA D’ACCÉS A 1r de les EEPP, així com l’ACCÉS A CURS DIFERENT (2n, 3r, 4t, 5é i 6é) de les EEPP. CURS 2023-24.

Dates proves [publicat en web 03/05/2023]

Continguts de les proves:

Continguts de la prova d’accés a 1r Ensenyaments professionals. Curs 2023-24 [publicat web 20/04/2023]

Continguts de la prova d’accés a 2n, 3r, 4t, 5é, i 6é Ensenyaments professionals. Curs 2023-24 [publicat web 20/04/2023]

Obres orientatives Proves d’Accés a les EEPP. Curs 2023-24:

Violí [publicat web 20/04/2023]

Percusió [publicat web 20/04/2023]

Piano [publicat web 20/04/2023]

Viola [publicat web 20/04/2023]

Violoncel [publicat web 20/04/2023]

Flauta [publicat web 20/04/2023]

Trompeta [publicat web 20/04/2023]

Guitarra [publicat web 20/04/2023]

Trombó [publicat web 20/04/2023]

Clarinet [publicat web 20/04/2023]

Trompa [publicat web 20/04/2023]

Saxofon [publicat web 20/04/2023]

Admissió

Queda publicat el llistat provisional d’admesos a les proves d’accés a les EEPP corresponent a la 1º convocatòria. Curs 2023-24

Les reclamacions es presentaran a la Secretaria del Centre per escrit en un termini de 3 dies hàbils a partir de la publicació i es dirigiran al director. Correu de contacte: conservatorio@mutxamel.org

Es publica el LLISTAT DEFINITIU d’admesos a les Proves d’Accés a les EEPP de música corresponent a la 1a convocatòria. Curs 2023-24

Llistat definitiu admesos [publicat web 26/05/2023]

Queden publicats els tribunals, data i hora de les Proves d’Accés a  les EEPP (1a convocatòria).

DATA: 19 de juny del 2023

LLOC: Conservatori Mutxamel. Avda Carlos Soler, 64 – 2a planta

HORA: 9.30h.

Tribunals i dates proves accés [publicat web 26/05/2023]


Queden publicades les NOTES PROVISIONALS de les proves d’accés a EEPP (1a convocòtoria), realitzades el dia 19 de juny del 2023.

Notes provisionalss corda i piano [publicat web 22/06/2023]

Notes provisionals vent percussió [publicat web 22/06/2023]


Queden publicades les NOTES DEFINITIVES de les proves d’accés a  les EEPP (1a convocatòria), realitzades el dia 19 de juny del 2023.

Notes definitives corda i piano [publicat web 26/06/2023]

Notes definitives vent-percusió [publicat web 26/06/2023]

Es publica el llistat provisional d’admesos a les proves d’accés a Ensenyaments Professionals corresponent a la 2a Convocatòria. Curs 2023-24.

Lilstat provisional admesos [publicat web 17/07/2023]

Les reclamacions es presentaran a la Secretaria del Centre per escrit en un termini de 3 dies hàbils i es dirigiran al director. Correu de contacte: conservatorio@mutxamel.org

Queden publicats els TRIBUNALS per a les proves de Accés a les EEPP ( 2a convocatòria), que es realitzaran el dia 4 de setembre del 2023 a les 9,30 hores en el conservatori.

Tribunals [publicat web 28/07/2023]

Places vacants juny. Curs 2023-24

Places vacants juny [publicat web 29/05/2023]

NOTES PROVISIONALS Proves d’Accés a les EEPP (2a Convocatòria), celebrades el 4 de setembre del 2023 [publicat web 05/09/2023]

Notas definitivas Pruebas de Acceso a las EEPP (2ª Convocatoria), celebradas el 4 de septiembre del 2023 [publicado web 08/09/2023]

Notes definitives Proves d’Accés a les EEPP (2 Convocatòria), celebrades el 4 de setembre del 2023 [publicat web 08/09/2023]