Proves d’accés a Elemental i Professional curs 2023-2024 en el Conservatori

Imagen conservatorio
Compartir

Ensenyaments Elementals

Queden publicades les DATES per a la INSCRIPCIÓ i REALITZACIÓ de la PROVA D’INGRÉS A 1r de  les EEEE, així com l’ACCÉS A CURS DIFERENT (2n, 3r i 4t) de les EEEE. CURS 2023-24.

Dates proves [publicat en web 03/05/2023]

Continguts de les proves:

Continguts de la prova d’ingrés per a 1º Ensenyaments Elementals. Curso 2023-24 [publicat web 20/04/2023]

Continguts de la prova d’accés per a 2n, 3r i 4t Ensenyaments Elementals. Curs 2023-24 [publicat web 20/04/2023]

Ensenyaments Professionals

Queden publicades les DATES per a la INSCRIPCIÓ i REALITZACIÓ de la PROVA D’ACCÉS A 1r de les EEPP, així com l’ACCÉS A CURS DIFERENT (2n, 3r, 4t, 5é i 6é) de les EEPP. CURS 2023-24.

Dates proves [publicat en web 03/05/2023]

Continguts de les proves:

Continguts de la prova d’accés a 1r Ensenyaments professionals. Curs 2023-24 [publicat web 20/04/2023]

Continguts de la prova d’accés a 2n, 3r, 4t, 5é, i 6é Ensenyaments professionals. Curs 2023-24 [publicat web 20/04/2023]

Obres orientatives Proves d’Accés a les EEPP. Curs 2023-24:

Violí [publicat web 20/04/2023]

Percusió [publicat web 20/04/2023]

Piano [publicat web 20/04/2023]

Viola [publicat web 20/04/2023]

Violoncel [publicat web 20/04/2023]

Flauta [publicat web 20/04/2023]

Trompeta [publicat web 20/04/2023]

Guitarra [publicat web 20/04/2023]

Trombó [publicat web 20/04/2023]

Clarinet [publicat web 20/04/2023]

Trompa [publicat web 20/04/2023]

Saxofon [publicat web 20/04/2023]

Admissió

Queda publicat el llistat provisional d’admesos a les proves d’accés a les EEPP corresponent a la 1º convocatòria. Curs 2023-24

Les reclamacions es presentaran a la Secretaria del Centre per escrit en un termini de 3 dies hàbils a partir de la publicació i es dirigiran al director. Correu de contacte: conservatorio@mutxamel.org

Es publica el LLISTAT DEFINITIU d’admesos a les Proves d’Accés a les EEPP de música corresponent a la 1a convocatòria. Curs 2023-24

Llistat definitiu admesos [publicat web 26/05/2023]

Queden publicats els tribunals, data i hora de les Proves d’Accés a  les EEPP (1a convocatòria).

DATA: 19 de juny del 2023

LLOC: Conservatori Mutxamel. Avda Carlos Soler, 64 – 2a planta

HORA: 9.30h.

Tribunals i dates proves accés [publicat web 26/05/2023]

Places vacants juny. Curs 2023-24

Places vacants juny [publicat web 29/05/2023]