Proves accés a dues places d’inspector de la policia local

Compartir

Convocatòria del procès selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça d’Inspector o Inspectora de la Policia Local.

Edicte Bases en BOP (pdf) [publicat: 28/08/2020]

Edicte convocatòria en DOGV (pdf) [publicat: 28/08/2020]

Model instància (pdf) [publicat: 28/08/2020]

Informació per al pagament de les taxes (pdf) [publicat: 28/08/2020]

Llista admesos i exclosos (pdf) [publicat: 26/03/2021]

          Edicte acumulació plaça Inspector de policía local OEP 2018 a OEP 2023 (pdf) [publicado: 26/06/2023]

          Edicte llista definitiva, tribunal i data primera prova (pdf) [publicat en tauler d’anuncis de la seu: 12/07/2023]

          ACTA 1 del Procés selectiu per a dues places d’Inspector de Policia Local (pdf) [publicat: 26/09/2023]

          ACTA 2 del Procés selectiu per a dues places d’Inspector de Policia Local (pdf) [publicat: 26/09/2023]