Proves accés a una plaça d’agent de la policia local

imagen oposicions
Compartir

Convocatòria del procés selecctiu per a la provisió en propietat d’una plaça d’Agent de la Policia Local.

Edicte Bases en BOP (pdf) [publicat: 28/08/2020]

Edicte convocatòria en DOGV (pdf) [publicat: 28/08/2020]

Model instància (pdf) [publicat: 28/08/2020]

Informació per al pagament de les taxes (pdf) [publicat: 28/08/2020]

Edicte llista admesos i exclosos agent (pdf)

Edicte llista definitiva, tribunal i data examen (pdf)[publicat 19/05/2021]

Edicte resultados proves físiques i data següent exercici (pdf)[publicat 30/06/2021]

Designació de professional expert per a l’assessorament de les proves psicotècniques (pdf)[publicat 01/07/2021]

Edicte criteris prova psicotècnica agents policia local (pdf)[publicat 12/07/2021]

Edicte convocatòria entrevista (pdf)[publicat 21/07/2021]

Nota rectificació direcció entrevista (pdf)[publicat 21/07/2021]

Resultat final proves psicotèniques i convocatòria següent exercici (pdf)[publicat 26/07/2021]

PLANTILLA SOLUCIONS EXAMEN-TEST (pdf)[publicat 03/08/2021]

EDICTE RESULTATS EXAMEN 02.08.2021 (pdf)[publicat 03/08/2021]

Examen pràctic del 24.08.2021 (pdf)[publicat 25/08/2021]

          Edicte RESULTATS per codi del examen pràctic del 24.08.2021 (pdf)[publicat 25/08/2021]

          Edicte Noms per codi i convocatòria valencià (pdf)[publicat 01/09/2021]

          Nova Convocatòria Examen Valencià (pdf)[publicat 06/09/2021]

          Plantilla prova de valencià (pdf)[publicat 16/09/2021]

          Edicte resultat prova de valencià per codis (pdf)[publicat 16/09/2021]

          Edicte notes prova valencià amb noms i convocatòria reconeixement mèdic (pdf)[publicat 27/09/2021]

Edicte resultat final (pdf)[publicat 20/10/2021]

Sessió obertura de sobres – Primer examen fase oposició Selecció plaça Agent de la Policia Local – YouTube [06/08/2021 a les 9:00 am]

Edicte relació noms amb codis i convocatòria següent exercici (pdf)[publicat 06/08/2021]

MAÑANA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021, A LAS 10:30 DE LA MAÑANA, SE REALIZARÁ EL ACTO DE APERTURA DE SOBRES EN SESIÓN PÚBLICA, QUE SERÁ RETRANSMITIDA EN DIRECTO POR YOUTUBE, PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS/AS ASPIRANTES QUE REALIZARON LA PRUEBA DEL SUPUESTO-PRÁCTICO. [31/08/2021 14:30]

Enllaç