Proves accés a 13 places d’Agent de la policia local

imagen oposicions
Compartir

Convocatòria del procès selectiu para la provisió en propietat de tres 12 places d’Agent de la Policía Local.

Edicte Bases en BOP (pdf) [publicado: 20/08/2021]

Edicte convocatòria en DOGV (pdf) [publicado: 20/08/2021]

Modelo instància (pdf) [publicado: 20/08/2021]

Edicte llista provisional admesos i exclosos tres places Agent Policia Local (pdf) [publicat: 11/11/2021]

Edicte acumulació 9 places Agent Policía Local (pdf) [publicat: 04/02/2022]

Edicte resolució al·legacions, llistats definitius i convocatòria 1ª prova selectiva (pdf) [publicat: 04/02/2022]

Acta núm. 1 del tribunal qualificador per al procés selectiu de 12 places d’agent de la policia local (pdf) [publicat: 02/03/2022]

Apartat 4 (pdf) [publicat: 08/03/2022]

Acta núm 2 del tribunal qualificador per al procés selectiu de 12 places d’agent de la policía local (pdf) [publicat: 08/03/2022]

Acta núm 3 del tribunal qualificador per al procés selectiu de 12 places d’agent de la policía local (pdf) [publicat: 11/03/2022]

Edicte acord modificatiu acumulació de places d’agent de policia (pdf) [publicat: 17/03/2022]

Acta núm. 4 del tribunal qualificador per al procés selectiu de 12 places d’agent de la policia local (pdf) [publicat: 18/03/2022]

Acta núm. 5 del tribunal qualificador per al procés selectiu de 12 places d’agent de la policia local (pdf) [publicat: 22/03/2022]

Acta núm. 6 del tribunal qualificador per al procés selectiu de 12 places d’agent de la policia local (pdf) [publicat: 22/03/2022]

Acta núm. 7 del tribunal qualificador per al procés selectiu de 12 places d’agent de la policia local (pdf) [publicat: 24/03/2022]

Acta núm. 8 del tribunal qualificador per al procés selectiu de 12 places d’agent de la policia local (pdf) [publicado: 24/03/2022]

Acta núm. 9 del tribunal qualificador per al procés selectiu de 12 places d’agent de la policia local (pdf) [publicat: 28/03/2022]

Acta núm. 10 del tribunal qualificador per al procés selectiu de 12 places d’agent de la policia local (pdf) [publicat: 28/03/2022]

Acta núm. 11 del tribunal qualificador per al procés selectiu de 12 places d’agent de la policia local (pdf) [publicat: 28/03/2022]

Nota informativa als aspirants sobre les proves psicotècniques (pdf) [publicat: 06/04/2022]

Acta núm. 12 del tribunal qualificador per al procés selectiu de 12 places d’agent de la policia local (pdf) [publicat: 28/03/2022]

Acta núm. 13 del tribunal qualificador per al procés selectiu de 12 places d’agent de la policia local (pdf) [publicat: 28/03/2022]

Acta núm. 14 del tribunal qualificador per al procés selectiu de 12 places d’agent de la policia local (pdf) [publicat: 13/04/2022]

Test resolt Policia Local (pdf) [publicat: 06/05/2022]

Acta núm. 15 del tribunal qualificador per al procés selectiu de 12 places d’agent de la policia local (pdf) [publicat: 09/05/2022]

Acta núm. 16 del tribunal qualificador per al procés selectiu de 12 places d’agent de la policia local (pdf) [publicat: 16/05/2022]

Acta núm. 16 Complementaria de 16.05.2022 del procés selectiu per a 12 places d’Agent Policia Local (pdf) [publicat: 16/05/2022]

Acta núm. 17 del tribunal qualificador per al procés selectiu de 12 places d’agent de la policia local(pdf) [publicat: 17/05/2022]

Acta núm. 18 del tribunal qualificador per al procés selectiu de 12 places d’agent de la policia local (pdf) [publicat: 26/05/2022]

Cas pràctic (pdf) [publicat: 26/05/2022]

Acta núm. 19 de 30 de maig de 2022, del tribunal qualificador per al procés selectiu de 12 places d’agent de la policia local (pdf) [publicat: 08/06/2022]

Acta núm. 20 d’1 de juny de 2022, del tribunal qualificador per al procés selectiu de 12 places d’agent de la policia local (pdf) [publicat: 08/06/2022]

Acta núm. 21 de 7 de juny de 2022, del tribunal qualificador per al procés selectiu de 12 places d’agent de la policia local (pdf) [publicat: 08/06/2022]

Acta núm. 22 de 10 de juny de 2022, del tribunal qualificador per al procés selectiu de 12 places d’agent de la policia local (pdf) [publicat: 10/06/2022]

Acta núm. 23 de 14 de juny de 2022, del tribunal qualificador per al procés selectiu de 12 places d’agent de la policia local (pdf) [publicat: 15/06/2022]

Acta núm. 24 del procés selectiu per a Agent de Policia Local i l’examen valencià (pdf) [publicat: 28/06/2022]

Examen valenciano del procés selectiu per a Agent de Policia Local i l’examen valencià (pdf) [publicat: 28/06/2022]

Convocatòria per a reconeixement mèdic (pdf) [publicat: 01/07/2022]

Acta nº 25 de 1 de julio de 2022 del proceso selectivo para Agente de Policía Local (pdf) [publicat: 01/07/2022]

Anexo I (pdf) [publicat: 01/07/2022]

Acta n 26 de 6 de julio de 2022 del proceso selectivo para Agente de Policía Local (pdf) [publicat: 07/07/2022]

Acta n 27 de 7 de julio de 2022 del proceso selectivo para Agente de Policía Local (pdf) [publicado: 07/07/2022]

Anexo I Acta nº 27 de 7 de julio de 2022 del proceso selectivo para Agente de Policía Local (pdf) [publicado: 07/07/2022]

Acta n 28 de 6 de juliol de 2022 del procés selectiu per Agent de Policía Local (pdf) [publicat: 02/08/2022]

Acta n 29 de 1 d’agost de 2022 del procés selectiu per a Agent de Policía Local (pdf) [publicado: 02/08/2022]

Certificat acumulació una plaça d’Agent de Policia OEP 2023 a convocatòria en curs [publicat: 25/07/2023]

Acta num 30 procés selectiu Agent Policia Local (pdf) [publicat: 25/07/2023]

Edicte BOP acumulació places procés Agent Policía Local (pdf) [publicat: 16/08/2023]

Acta nº 31 procés selectiu Agent Policia Local (pdf) [publicat: 17/08/2023]

Acta nº 32 procés selectiu Agent Policía Local (pdf) [publicat: 29/08/2023]