Protocols Municipals

Compartir

En aquest apartat podrà conéixer la relació de protocols subscrits per l’Ajuntament de Mutxamel .

PR001Protocol Assetjament Entorn Laboral
PR002Protocol d’Actuació dels Serveis Socials d’Atenció Primària de l’Ajuntament de Mutxamel davant l’Acolliment de Persones Refugiades Procedents d’Ucraïna
PR003Protocol Col·laboració i Coordinació Cos Policia de Mutxamel i Guàrdia Civil Per al Seguiment de Mesures Judicials de Protecció de VIOGEN
PR004Protocol Programa Agent Tutor
PR005Protocol Antifrau